Бургас Терм ЕООД > Продукти > Горелки > Горелки на мазут

Горелки на мазут

Горелки на мазут

Мазутните горелки се използват при големи мощности, поради високите разходи за съхранение на мазута. Необходимо е предварително загряване на горивото, много често е с лошо качество и това води до спиране работата на горелката. Използва се все по-рядко.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.