BSmart-Industry

BSmart-Industry е общото понятие на всички изградени приложения, които са специално развити за нуждите на вашия бизнес. Това са индивидуални решение отговарящи на вашите изисквания за наблюдение и контрол на индустриални инсталации.

BSmart-Industry предлага 24-часово наблюдение на ключови фактори от процеса на работа. Пример за това са:

  • следене на температурата в производствения процес
  • набюдение на фактори като околна температура
  • дистанционно включване и изключване на компоненти при аварии

При интерес моля свържете се с нас или ни посетете в офиса.