Бургас Терм ЕООД > Продукти > Котли > Чугунени котли на твърдо гориво

Чугунени котли на твърдо гориво

Чугунени котли на твърдо гориво

Стоманените котли на твърдо гориво са с по-дълъг живот и по-восоко КПД спрямо стоманените. Достигането на зададената температура става значително бързо и разходът на гориво е по-малък.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.