Бургас Терм ЕООД > За нас > Сертификати

Сертификати

"Бургас Терм" ЕООД притежава всички необходими сертификати за проекиране и изграждане на битови и промишлени газови инсталации. Ние разполагаме с високо квалифициран проектантски и технически екип за изграждане на газови, отоплителни, соларни, климатични и ВиК инсталации.
Всички предлагани от нас продукти притежават сертификат за произход и качество.

Удостоверение №БС132 - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Вписване в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на:
   1.   Водогрейни котли, работещи при свръхналягане до 1,5 MPa.
   2.   Парни котли, работещи при свръхналягане до 1,3 MPa.
   3.   Съдове, работещи под налягане до 1,6 MPa.
   4.   Тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане до 1,3 MPa или гореща вода с температура до 200 °C.
   5.   Батерии от бутилки за природен газ.
   6.   Метални газопроводи и газови инсталации за природен газ.

Удостоверение №БС072 - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Вписване в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 MPa.

Сертификат за завършен технически курс - Weishaupt - gas and oil burners

Сертификат за успешно преминато техническо обучение за газови и нафтови горелки тип monarch WM10/20/30 с управление на запалване W-FM 50/54/200.

Предобити са допълнителни знания за
- енергиина ефективност
- дигитално управление на запалването

Сертификат за завършен технически курс - Bosch Thermotechnik

Сертификат за успешно преминато техническо обучение за газови уреди, котли на твърдо гориво и термични соларни системи проведено на 20-22 октомври 2010 в Българо-Германски център за професионално обучение (БГЦПО), гр. Стара Загора.

Съдържание на обучението
- Устройство и принцип на работа
- Хидравлика и компоненти
- Планиране на соларни системи
- Пуск, настройка и обучение

Удостоверение - "Висман" ЕООД

Удостоверение от "Висман" ЕООД за придобита квалификация на служителите на "Бургас Терм" ЕООД за монтаж, пускане в експлоатация, сервизиране и поддръжка на стенни газови котли Viessmann. "Бургас Терм" ЕООД е оторизиран търговски и сервизен партньор на Viessmann Германия.

Удостоверение за дейност - "Овергаз Техника" АД

Удостоверение от "Овергаз Техника" АД за проектиране, изграждане и монтаж на газопроводни системи и газови инсталации на сгради, работещи с природен газ

Удостоверение за инсталиране и сервизиране - "Теси" ООД

Удостоверение от "Теси" ООД за инсталиране и сервизиране на стенни газови котли с търговска марка "Tesy".