Газификация на генератор за горещ вуздух

Категория на инсталацията:

Описание:

Изграждане на газова инсталация за компресиран прореден газ 420kW, педприятие за преработка на сол гр. Карнобат.

Снимки: