Газификация на кухня с компресиран природен газ

Категория на инсталацията:

Описание:

Изградена котелна инсталация с мощност 100 kW за производство на БГВ работеща с батерия от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 bar.

Снимки: