Газификация на пещ

Категория на инсталацията:

Описание:

Газова горелка Giersch RG 20 с номинална мощност 120 kW използваща се за производство

Снимки: