Охлаждане на хотел (2)

Категория на инсталацията:

Описание:

Водоохлаждаш агрегат Venco с номиналана мощност 250 kW.

Снимки: