Охлаждане на хотел

Категория на инсталацията:

Описание:

Термопомпен агрегат Venco Performo с мощност 250 kW , винтов компресор и рекооперация на БГВ.

Снимки: