Промишлена вентилационна инсталация

Категория на инсталацията:

Описание:

Външни компоненти на промишлена вентилационна инсталация. Спиро тръба и вентилаторен бокс.

Снимки: