Промишлена газова инсталация за производство на БГВ 209kW

Категория на инсталацията:

Описание:

Изградена котелна инсталация с мощност 209 kW за производство на БГВ . Системата работи на пропан - бутан.

Снимки: