Промишлена газова инсталация - фурна за хляб 260kW

Категория на инсталацията:

Описание:

Изградена инсталация на природен газ с номинална мощност 260 kW.

Снимки: