Промишлена инсталация на пропан-бутан 1100kW

Категория на инсталацията:

Описание:

Изградена инсталация на пропан - бутан с мощност 1100 kW.
Електрически изпарител и кондензоотделител за пропан - бутан.
Воден изпарител и кондензоотделител за пропан - бутан.

Снимки: