Слънчеви инсталации за производство на топла вода 2.15 кв.м.

Категория на инсталацията:

Описание:

Слънчева система с четири панела по 2.15 кв.м. Помпена група за циркулация на слънчевата система.

Снимки: