Бургас Терм ЕООД > Продукти > Горелки > Комбинирани горелки

Комбинирани горелки

Комбинирани горелки

За да се избегне спирането на производството поради липса или висока цена на горивото все повече производители предпочитат да имат няколко възможности при избора на гориво.

Преминаването от едно гориво към друго става много бързо без да е необходима допълнителна настройка. Осигурява се по-голяма сигурност и непрекъснатост на производтсвения процес.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.