Газови горелки

Газови горелки

Газовите горелки използват като гориво:

  • природен газ
  • био газ
  • пропан-бутан
  • пропан
  • бутан
  • и други въглеводороди

Съвременните газови горелки има най-ниски вредни емисии от останалите горелки. Могат да се използват както за затоплянето на вода, така и в различни видове производства. Имам широко приложение при конвейрните производтсва, където времето и температурата имат важен фактор за получаването на крайният продукт. Възможността да бъдат прецизни при достигането и поддържането на точно зададена температура ги правят задължителен избор при много производители на оборудване за производството.

Продукти

Giersch MG10

Газова горелка двустепенна или модулираща 95 - 420 kW

Giersch MG20

Газова горелка двустепенна или модулираща 225 - 860 kW

Giersch RG1

Газова горелка 12 - 40 kW

Giersch RG20

Газова горелка 40 - 120 kW

Giersch RG30

Газова горелка 105 - 260 kW