Бургас Терм ЕООД > Инсталации > Газови инсталации > Битови газови инсталации

Битови газови инсталации

Битови газови инсталации

Голяма част от света е централно газифициран с природен газ, тъй като това гориво е лесно за доставяне, намира се в природата в големи количества и не е необходима допълнителна обработка, за да може да се използва. То е в газообразно състояние в природата и неговата способност да остава в такова до много ниски температури го прави универсално гориво за целия свят.

При изгарянето си отделя минимални количества вредни емисии, което го прави идеално гориво за всякакви приложения. Все повече такова гориво се произвежда и от хората под името „био газ“. Това прави животът на това гориво безкраен, тъй като то може да се произвежда и не е ограничено като нефтопродуктите и други горива.

Примерна газова инсталация за отопление

Примерна газова инсталация за отопление

Компоненти

Котел tl_files/burgastherm/installations/primitives/Boiler.png
Газово присъединяване tl_files/burgastherm/installations/primitives/gas-box.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.

Използването за природен газ за отопление в бита е най-често срещаната инсталация в световен мащаб. Почти всяка точка на земята има изградени газопреносни линии, по които милиарди кубични метри газ се доставят всеки ден до отделните домакинства. В голяма част от всета газът е най-евтиното гориво за отопление и използването му е позната от много години.

С напредване на технологиите и намаляването на ресурсите на земята се създадоха и котли, които оптимизират горивният процес, като по този начин не се губи енергия.

Напълно автоматизираният процес на работа на газовите инсталации позволяват производството на топла вода без прекъсване и с температура взависимост от желанията на клиента. Модерните котли имат множество сензори и сложни управления, които следят всяка промяна в температурата на околната среда и тази която ние сме задали и определят режима на работа на котела.

Вече лесно човек може да управлява котела и от дистанция блогодарение на интернет връзката и изградения софтуер BSmart. Това позволява от всеки край на света ние да имаме достъп до нашата инсталация и котел и да задаваме различни параметри.

Работа на отоплителните инсталации използващи газ е напълно автоматизирана не е необходима никаква човешка намеса. Комфортът и уютът, които могат да се създадат от подобен род инсталации е несравним.

Примерна газова инсталация за отопление и битово потребление на газ

Примерна газова инсталация за отопление и битово потребление на газ

Компоненти

Котел tl_files/burgastherm/installations/primitives/Boiler.png
Газово присъединяване tl_files/burgastherm/installations/primitives/gas-box.png
Печка за готвене на газ tl_files/burgastherm/installations/primitives/Cooker.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.

Газта се използва не само за отопление, но в бита тя се използва и за готвене. Котлоните и печките, които използват газ за гориво са многобройни, а времето за затопляне е значително по-малко от това при използването на електричество, поради високата калоричност на газа.

Реализирани обекти

Разгледайте