Бургас Терм ЕООД > Инсталации > Отоплителни инсталации > Битови отоплителни инсталации

Битови отоплителни инсталации

Всяка отоплителна инсталация трябва да бъде съобразена с нуждите на клиента. Примерни фактори, които се съблюдават при проектирането на една инсталация са:

 

  • температура на околната среда
  • работа на инсталацията
  • необходима температура на топлоносителя
  • мощност която трябва да се произведе
  • и др.

Инсталациите на трърдо гориво са високо температурни, докато един термопомпен агрегат е ниско температурен и не може да достигне такава температура на топлоносителят като един котел на дърва. Но котелът на дърва изисква постоянно зареждане с дърва, почистване и палене, докато термопомпеният агрегат е напълно автоматизиран и не изисква никаква човешка намеса.

Примерите са многобройни. С удоволствие нашият екип ще Ви консултира, за да изберете подходящата за Вас отоплителна инсталация.

Примерна отоплителна инсталация с котел

Примерна отоплителна инсталация
Примерна отоплителна инсталация

Компоненти

Котел tl_files/burgastherm/installations/primitives/Boiler.png
Водосъдържател tl_files/burgastherm/installations/primitives/Water-Tank.png
Колектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Collector.png
Отоплително тяло, тип радиатор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Radiator.png
Отолително тяло, тип вентилаторен конвектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Convector.png
Отоплително тяло, тип лира tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Bathroom.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.

Примерна отоплителна инсталация с котел и БГВ

Примерна отоплителна инсталация с БГВ
Примерна отоплителна инсталация с БГВ

Компоненти

Котел tl_files/burgastherm/installations/primitives/Boiler.png
Водосъдържател tl_files/burgastherm/installations/primitives/Water-Tank.png
Колектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Collector.png
Отоплително тяло, тип радиатор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Radiator.png
Съдомиялна tl_files/burgastherm/installations/primitives/Dishwasher.png
Мивка tl_files/burgastherm/installations/primitives/Sink.png
Отолително тяло, тип вентилаторен конвектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Convector.png
Отоплително тяло, тип лира tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Bathroom.png
Душ tl_files/burgastherm/installations/primitives/Shower.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.

Отоплителните инсталации произвежда не само топла вода за загряване на помещенията, но и за загряване на водата за битови нужди. Това ни гарантира непрекъснато производтсво на БГВ за нашите нужди, когато и с каквато температура желаем. В зависимост от хората, които живеят в даден имот и от това за какво ще ползват БГВ може лесно да се определи обемът от БГВ, която отоплителната система трябва да поддържа.

Примерна отоплителна инсталация с термопомпен агрегат

Примерна отоплителна инсталация
Примерна отоплителна инсталация

Компоненти

Термопомпен агрегат въздух-вода tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heat-pump air-water heating.png
Водосъдържател tl_files/burgastherm/installations/primitives/Water-Tank.png
Колектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Collector.png
Отоплително тяло, тип радиатор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Radiator.png
Отолително тяло, тип вентилаторен конвектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Convector.png
Отоплително тяло, тип лира tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Bathroom.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.