Бургас Терм ЕООД > Инсталации > Вентилационни инсталации > Домашни вентилационни инсталации

Битови вентилационни инсталации

Домашни вентилационни инсталации

Битови вентилационни инсталации са свързани основно с качеството на въздуха в дома, но и с поддържането на комфортни нива на влажността.

Нови разработки в областта позволяват и покачването на енергийната ефикасност, чрез кооперация на свежия и мръсен въздух.

Примерна вентилационна инсталация с енергоспестяващ блок

Примерна вентилационна инсталация с енергоспестяващ блок

Компоненти

Енергоспестяващ блок tl_files/burgastherm/installations/primitives/Ventilation-cooperation.png
Въздуховод, свеж въздух tl_files/burgastherm/installations/primitives/Air channel fresh.png
Въздуховод, мръсен въздух tl_files/burgastherm/installations/primitives/Air channel durty.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.

Реализирани обекти

Разгледайте