Бургас Терм ЕООД > Инсталации > Климатични инсталации

Климатични инсталации

Климатични инсталации

Изграждането на климатична инсталация е свързано с възможността да се осигурява, както затопляне, така и охлаждане на помещенията.

Поради техническите свойства на климатичните инсталации те се използват най-ефективно за сгради с ниски енергийни загуби, където за затоплянето на помещенията е необходимо минимално количество енергия. Произведеното количество енергия на всяка климатична инсталация зависи от външната температура, докато при другите инсталации мощността на топлоизточника е фиксирана. Това предполага да се направят изчисления свързани с енергията необходима на съответната сграда при различни външни температури, за да се определи най-точно мощността на източника на енергия. Съвременните климатични инсталации са много икономични и имат сложни управления за настройка и контрол, с което се цели максимален комфорт и непрекъсната работа на инсталацията.

Битови климатични инсталации

Битови климатични инсталации. Научете повече...

Промишлени климатични инсталации

Промишлени климатични инсталации. Научете повече...

Реализирани обекти

Разгледайте