Бургас Терм ЕООД > Инсталации > Слънчеви инсталации

Слънчеви инсталации

Слънцето като източник на енергия предоставя нови възможности за повишане ефективността на една отоплителна инсталация. С поставянето на слънчеви колектори, слънчевата енергия може да се преобразува в топлинна енергия.

Използването на слънцето като източник на топлина става все по наложително, поради постоянно повишаващите се цени на горивата. То е най-големият източник на топлина, който човечеството познава и неговата енергия е напълно безплатна. Географското разположение на България дава възможност да имаме много слънчеви дни през годината, което прави една слънчева инсталация рентабилна.

Слънчевите инсталации стават неразделна част от повечето новопостроени къщи или сгради. Новите технологии позволяват извличането на максималното количество енергия от малка площ и с това ги правят много ефективни. Слънчевите инсталации са напълно автоматизирани и не е необходима никаква човешка намеса. Разходите по поддръжка са минимални, а периодът на експлоатация на система е много дълъг.

Примерна слънчева инсталация

Примерна слънчева инсталация
Примерна слънчева инстлация

Компоненти

Водосъдържател tl_files/burgastherm/installations/primitives/Water-Tank.png
Помпена група, слънчева инсталация tl_files/burgastherm/installations/primitives/Solar-Control.png
Слънчев колектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Solar-Panel.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.

Примерна слънчева инсталация с допълнително отопление

Примерна слънчева инсталация с допълнително отопление
Примерна слънчева инстлация с допълнително отопление

Компоненти

Затоплящ уред, тип котел tl_files/burgastherm/installations/primitives/Boiler.png
Водосъдържател tl_files/burgastherm/installations/primitives/Water-Tank.png
Помпена група, слънчева инсталация tl_files/burgastherm/installations/primitives/Solar-Control.png
Слънчев колектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Solar-Panel.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.

Реализирани обекти

Разгледайте