Бургас Терм ЕООД > Инсталации > Вентилационни инсталации

Вентилационни инсталации

Вентилационни инсталации

Качеството на въздухът е важен както в една офис сграда за комфорта и оптималната съсредоточеност на персонала, така и в едно производтво за поддържане на дадени норми. Както заведения и обществени сгради, така и Вашият дом се нуждае от приток на свеж въздух.

В много производства вентилацията е задължителен елемент за осигуряването на свеж въздух и отвеждането на замърсен такъв. Процеси свързане с заваряне, рязане и други, при които се отделят отровни газове, е необходимо те да бъдат изведени и филтрирани. В помещения, където на малко пространство работят или се събират много хора също е необходимо изграждането на вентилационна инсталация.

Битови вентилационни инсталации

Битови вентилационни инсталации. Научете повече...

Промишлени вентилационни инсталации

Промишлени вентилационни инсталации. Научете повече...

Реализирани обекти

Разгледайте