Бургас Терм ЕООД > Инсталации

Проектиране и изграждане на инсталации

Бургас Терм ЕООД разполага с клалифициран екип от проектанти, инженери и монтажници за пълното изграждане на домашни и промишлени газови, отоплителни, слънчеви, климатични и вентилационни инсталации.

Нашият модел на работа е:

Work model

Във всеки един етап залагаме на професионализъм и прозрачност.

Газови инсталации

Газови инсталации

Природният газ и пропан-бутанът се използат все по-често за изграждането на домашни отоплителни инсталации. Газта намира своето основно приложение в промишлените инсталации. Като екологично и икономично гориво газта бързо се налага. При употребата на газ, се повишава комфорта и повече...

Отоплителни инсталации

Отоплителни инсталации

Основна цел при изграждането на една отоплителна инсталация е да се постигне максималния комфорт за вашите нужди. Предлаганите на пазара отоплителни уреди и компоненти необходими за изграждане на една отоплителна инсталация нараства ежедневно. По своемо носят използваните горива за отопление своите предимства и недостатъци повече...

Слънчеви инсталации

Слънчеви инсталации

Слънцето като източник на енергия предоставя нови възможности за повишане ефективността на една отоплителна инсталация. С поставянето на слънчеви колектори, слънчевата енергия може да се преобразува в отоплителна енергия.

В зависимост от приложението на една слънчева инсталация, тя може да служи като допълнителен източник на топлина (на пример при ниски температури) или напълно да задоволява нуждите на една инсталация повече...

Климатични инсталации

Климатични инсталации

Както при останалите видове инсталации така и при климатичните инсталации има различни варианти и компоненти за изграждането им. Въпреки, че при повечето системи основният принцип на работа е подобен, те биват разграничавани по тяхното проложение, можност, коефициент на ефикастност, повече...

Вентилационни инсталации

Вентилационни инсталации

Качеството на въздухът е важен както в една офис сграда за комфорта и оптималната средоточеност, така и в едно производтво за поддържане на дадени норми. Както заведения и обществени сгради така и вашият дом се нуждае от приток на свеж въздух повече...

Примерна инсталация на семейна къща

Примерна инсталация на семейна къща
Примерна инсталация на семейна къща

Компоненти

Котел tl_files/burgastherm/installations/primitives/Boiler.png
Водосъдържател tl_files/burgastherm/installations/primitives/Water-Tank.png
Колектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Collector.png
Помпена група, слънчева инсталация tl_files/burgastherm/installations/primitives/Solar-Control.png
Отоплително тяло, тип радиатор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Radiator.png
Съдомиялна tl_files/burgastherm/installations/primitives/Dishwasher.png
Мивка tl_files/burgastherm/installations/primitives/Sink.png
Отолително тяло, тип вентилаторен конвектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Convector.png
Отоплително тяло, тип лира tl_files/burgastherm/installations/primitives/Heater-Bathroom.png
Душ tl_files/burgastherm/installations/primitives/Shower.png
Слънчев колектор tl_files/burgastherm/installations/primitives/Solar-Panel.png

Това е примерна инсталация с демонстративна цел. На скицата не са илюстрирани всички необходими компоненти за изграждането й.

Пример с отопление, БГВ и слънчева инсталация.