Бургас Терм ЕООД > Продукти > Газова арматура > Регулатори за пропан-бутан

Регулатори за пропан-бутан

Регулатори за пропан-бутан

За да се съхранява, пренася и изгарят различните видове газ са необходими и съответите съоръжения, които да извръшват тази дейност. Газовата арматура е по спецична от тази за водата, тъй като преминащата през нея газ е запалима и взривоопасна. Това налага строг контрол при изработването й и при нейната експлоатация. Има множество мерки и действия които трябва да се изпълнят за правилната й експлоатация.

Продукти

Регулатор втора степен

Регулатор за пропан-бутан втора степен

Регулатор първа степен

Регулатор за пропан-бутан първа степен