Пелетни котли

Пелетни котли

Използването на пелетни котли все повече се разширява поради ниската цена на горивото и лесната експлоатация. Липсата на други горива или прекалено високата им цена правят пелетният котел желан избор. Неговият горивен процес е автоматизиран, а времето за почистване е многокрано увеличено спрямо котелите на дърва или въглища.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.