Бургас Терм ЕООД > Продукти > Горелки > Пелетни горелки

Пелетни горелки

Пелетни горелки

С търсенето на алтернативни горива и автоматизирана работа на горивния процес се създадоха и така наречените пелетни горелки. Те са горелки които изгарят био маса от различни видове разстения и дървета, като това става напълно автоматизирано. Нуждата от редовно почистване и различните видове био маса са техен недостатък.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.