Бургас Терм ЕООД > Продукти > Котли > Пиролизни котли на твърдо гориво

Пиролизни котли на твърдо гориво

Пиролизни котли на твърдо гориво

За да се удължи времето на зареждане на котела и да се гарантира постоянна работа хората предпочитащи дървата като гориво избират пиролизните котли. В процеса на изгаряне на дървата се получава пиролизен газ, който гори и отделя топлина. Поради голямата горивна камера и пиролизното горене, котелът отделя минимално количество пепел и с едно зареждане гори в продължение до 12 часа. Минусите, които има този вид котел са свързани със специфичният начин на зареждане на горивната камера и изискаването влажността на дървата да е до 15%.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.