Бургас Терм ЕООД > Продукти > Котли > Стоящи водогрейни котли

Стоящи водогрейни котли

Нафтови котли

Използват се основно за отопление на сгради с различна големина. В някои производства се използват за гореща вода за нуждите на производтсвеният процес. Тези котли биват различни видове в зависимост от температурата, която тръбва да произведат или от горивото което ще използват.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.