Парни котли

Парни котли

Използват се в индустрията като източник на топлина с висока температура. Служат за производството на множество изделия и храни. Температурата на парата зависи от налягането и, а то от своя страна зависи от самият производствен процес. Дълъг експлоатационен период и непрекъснат процес на работа.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.