Бургас Терм ЕООД > Продукти > Котли > Стоманени котли на твърдо гориво

Стоманени котли на твърдо гориво

Стоманени котли на твърдо гориво

Стоманените котли на твърдо гориво използват дърва или въглища. Използват се най-вече в бита, като тяхен основен недостатък  са краткото време за работа с едно зареждане и постоянната нужда от почистване. Ниски разходи за гориво, висока температура в отоплителният кръг.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.