Кранове

Кранове

За да се съхранява, пренася и изгарят различните видове газ са необходими и съответите съоръжения, които да извръшват тази дейност. Газовата арматура е по спецична от тази за водата, тъй като преминащата през нея газ е запалима и взривоопасна. Това налага строг контрол при изработването й и при нейната експлоатация. Има множество мерки и действия които трябва да се изпълнят за правилната й експлоатация.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.