Бургас Терм ЕООД > Продукти > Котли > Стенни газови котли

Стенни газови котли

Стенни газови котли

Това са котлите с най-автоматизиран горивен процес. Технологиите които се използват при тяхното създаване са сходни с тези в автомобилостроенето. Използването на сензори за отчитане на температурата и съдържанието в изгорелите газове, контрол на количеството газ и въздух чрез Lambda сензор, управление следящо както температурата на самато вода, така и температурата в стаята и тази на околността. Коригиране на подаваната топла вода към отоплителните тела на база външна температура, стайна температура и изискуема температура. Програмиране на работата на котела по часове и дни. Комуникация чрез интернет, GSM или дистанционно управление. Множество възможности за избор както по мощност, така и по котролери и уреди за управление.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.