Бургас Терм ЕООД > Продукти > Горелки > Горелки на обработено масло

Горелки на обработено масло

Горелки на обработено масло

Това са специфични горелки, които имат малко приложения. Използват се за изгаряне на отработени горива. Ползват се най-вече за отопление. Имат високо вредни емисии и високи разходи по поддръжка.

Продукти

Информация относно предлаганите продукти ще намерите в офиса ни.